08 Aug, 2023

ਜਾਣੋ ਕਾਨਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖ਼ਿਆਲ

ਮਹਿਜ਼ ਚੰਗੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ


Source: Google

ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨਾਂ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ, ਐਲਰਜੀ ਆਦਿ


Source: Google

ਕਲਰਡ ਲੈਂਸ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ


Source: Google

ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੌਂਵੋ, ਕਾਨਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 7-9 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ


Source: Google

ਲੈਂਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਲੀਯੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ


Source: Google

ਲੈਂਸ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟਰੀਆ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ


Source: Google

ਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਲੋਸ਼ਨ, ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ


Source: Google

ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਂਸ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਹ ਅੱਖਾ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ


Source: Google

Food to consume for healthy bones