16 May, 2023

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਡੇ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ


Source: Google

ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ


Source: Google

ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


Source: Google

ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ


Source: Google

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੱਛਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ


Source: Google

ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਆਮ ਫਲੂ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ


Source: Google

ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਤਫੜ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ


Source: Google

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ


Source: Google

ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ


Source: Google

10 Best & Iconic Bollywood beauty moments from Cannes Film Festival