22 May, 2023

ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੱਛਣ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ


Source: Google

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ


Source: Google

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਕਸਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ


Source: Google

ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ


Source: Google

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ


Source: Google

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ


Source: Google

ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ


Source: Google

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ


Source: Google

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੈਸਟੈਸਲ ਲੈੱਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ


Source: Google

RagNeeti: 10 emotional, unseen & best family pics from Parineeti-Raghav engagement