19 Apr, 2023

ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8-10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


Source: google

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।


Source: google

ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Source: google

ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।


Source: google

ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।


Source: google

ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ


Source: google

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼, ਬਲਗਮ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


Source: google

ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Source: google

ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।


Source: google

ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਵੈਗਸ ਨਰਵ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


Source: google

World Liver Day 2023 today; know your vital organ