07 May, 2023

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।


Source: Google

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ।


Source: Google

. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟਾਲਰੇਂਸ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਸਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ


Source: Google

ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਖਿਚਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਹਾਸਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।


Source: Google

10 Indian spices that can reduce blood sugar