ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਪ੍ਰੈਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ?