ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ