28 Apr, 2023

ਸਾਵਧਾਨ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।


Source: Google

ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈੱਡ ਟੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।


Source: Google

ਚਾਹ 'ਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤੇਜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ 'ਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।


Source: Google

ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਜੀਆ ਖਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੂਰਜ ਪੰਚੋਲੀ ਬਰੀ