03 Jun, 2023

ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਕੇਲੇ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


Source: Google

ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।


Source: Google

ਇਹ ਪੇਟ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਓ।


Source: Google

ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਨਮਕੀਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।


Source: Google

ਧਨੀਏ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ।


Source: Google

ਕੀ ਹੁੰਦਾ 'ਸਲੀਪ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ' ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਭੂਤ ਬੈਠਾ, ਇਥੇ ਜਾਣੋ