Fri, Jul 26, 2024
Whatsapp

Yoga : ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਯੋਗਾ, ਜਾਣੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਗ ਆਸਣ

Best Yoga Pose According To Your Age : ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੋਗ ਆਸਣ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- June 21st 2024 08:40 AM
Yoga : ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਯੋਗਾ, ਜਾਣੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਗ ਆਸਣ

Yoga : ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਯੋਗਾ, ਜਾਣੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਗ ਆਸਣ

Best Yoga Pose According To Your Age : ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੋਗ ਆਸਣ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਾ


ਭਰਮਰੀ ਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਸਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਰਮਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਂਗਾਸਨ, ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਾਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਵਾਂਗਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਕਟਾਸਨ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਾਸਨ, ਭਰਮਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਡਾਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਸਣ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾ

ਸ਼ੀਤਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਕਾਰੀ ਯੋਗ : ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਭਸਤਰਿਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਅਨੁਲੋਮ-ਵਿਲੋਮ, ਸ਼ੀਤਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਜਯੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸ਼ਤਿਕਾ ਬੰਧਨ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਨਮੁਕਤਾਸਨ, ਸੇਤੁਬੰਧਾਸਨ, ਮਾਰਕਟਾਸਨ ਅਤੇ ਅਰਧਹਾਲਾਸਨ ਕੰਧ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾ

ਬਧਕੋਨਾਸਨ : ਇਹ ਆਸਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਖਾਸਨ 'ਚ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੱਟਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ 15-20 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। PCOD 'ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਲਭਾਸਨ : ਮਕਰਾਸਨ 'ਚ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਦੋਵੇਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇ ਚੱਕੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਓ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇ, ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰਨੀਆ ਅਤੇ ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵਜਰਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਾਸਨ : ਵਜਰਾਸਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਾਸਨ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਾ: ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਾਸਨ, ਸਰਵਾਂਗਾਸਨ, ਹਲਾਸਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੋਗ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਸ਼ੋਧਨ ਯੋਗ, ਭਰਮਰੀ ਯੋਗ, ਅਨੁਲੋਮ-ਵਿਲੋਮ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ : ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK