Fri, Jul 19, 2024
Whatsapp

Google Maps : ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ

Add Address in Google Maps : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- July 09th 2024 10:55 AM
Google Maps : ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ

Google Maps : ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ

Add Address in Google Maps : ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ Google Maps 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋੜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

 • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਫਿਰ ਆਪਣੇ Google ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਜਿਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕੋਗੇ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕੋਗੇ।
 • ਅੰਤ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋੜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

 • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਐਡ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ।
 • ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
 • ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। (ਜੇ ਇਸ)
 • ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੇ ਨੂੰ Google ਮੈਪਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK