Tue, Apr 23, 2024
Whatsapp

ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਵਾਓ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ, ਜਾਣੋ ਢੰਗ

Written by  KRISHAN KUMAR SHARMA -- April 03rd 2024 07:30 PM
ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਵਾਓ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ, ਜਾਣੋ ਢੰਗ

ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਵਾਓ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ, ਜਾਣੋ ਢੰਗ

Birth Certificate: ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਪੀ (duplicate birth certificate) ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ...

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।


ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
 • ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਗਿਆ।
 • ਫਿਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
 • ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫੀਸ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

 • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
 • ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਉਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ : ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ₹50 ਤੋਂ ₹100 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

-

Top News view more...

Latest News view more...