Mon, Dec 11, 2023
Whatsapp

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ, ਹੁਣ FD 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ...

PNB Bank: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written by  Amritpal Singh -- November 06th 2023 02:19 PM
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ, ਹੁਣ FD 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ...

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ, ਹੁਣ FD 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ...

PNB Bank: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ PNB ਦੇ ਕੁਝ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਡੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ 2 ​​ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ FD ਦਰਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 270 ਦਿਨਾਂ ਦੀ FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 271 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


PNB FD ਦਰਾਂ (2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ)

7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 3.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 4.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 3.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 4.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 3.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 4.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 4.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 5.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

91 ਦਿਨ ਤੋਂ 179 ਦਿਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 4.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 5.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

180 ਦਿਨ ਤੋਂ 270 ਦਿਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

271 ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 6.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

1 ਸਾਲ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 6.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 7.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

1 ਸਾਲ ਤੋਂ 443 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 6.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 7.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

444 ਦਿਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 7.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 7.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

445 ਤੋਂ 665 ਦਿਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 6.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 7.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

666 ਦਿਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 7.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 7.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

667 ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 6.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 7.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 7.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 7.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

3 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 7.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ - 7.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

- PTC NEWS

adv-img

Top News view more...

Latest News view more...