img
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ , ਕਿਹਾ - ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ!-ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਿੱਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ...