img
ਬਰਲਿਨ: ਪੁਰਾਤਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਨਾਇਆ...