img
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਥਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ , ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ...