img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾ...