Mon, Apr 15, 2024
Whatsapp

Avtar Pash ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

Written by  KRISHAN KUMAR SHARMA -- March 23rd 2024 06:26 PM -- Updated: March 23rd 2024 06:26 PM

  • ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
  • ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕ+ਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 

Also Watch