Tue, Apr 23, 2024
Whatsapp

BJP ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - Sunil Jakhar

Written by  Aarti -- March 26th 2024 12:10 PM -- Updated: March 26th 2024 12:10 PM

  • BJP ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਵੀਡੀਓ | Videos BJP ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

Also Watch