Sat, Jun 22, 2024
Whatsapp

Bathinda ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

Written by  KRISHAN KUMAR SHARMA -- May 17th 2024 09:26 PM

ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, Bathinda, Awaam Di Awaaz, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

Also Watch

PTC NETWORK