Mon, Dec 11, 2023
Whatsapp

Health News: ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

Written by  Shameela Khan -- September 21st 2023 01:50 PM -- Updated: September 21st 2023 01:51 PM
Health News: ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

Health News: ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

Health News:  ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ।


ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ : 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਗੰਢ ਬਣਨਾ : 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀ 'ਚ ਸੋਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਗੰਢ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ : 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹੱਡੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਸਕਲੇਮਰ : ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। )

 

 

- PTC NEWS

adv-img

Top News view more...

Latest News view more...