img
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੋ-ਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 20 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋ-ਵਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼...