img
ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਮਦੂਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ...