img
ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ...