img
Brazilian Woman: ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ...

img
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਮਾਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਏਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਇੱਕ...