img
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਜੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ...