img
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਮਾਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਏਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਇੱਕ...