img
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਨਾ ਛਿਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ...