Wed, Nov 29, 2023
Whatsapp

Jalandhar: 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਾਗ ਦਾ ਲਾਉਂਦੀ ਅੱਡਾ

Written by  Amritpal Singh -- October 20th 2023 02:23 PM

ਜਲੰਧਰ: 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਾਗ ਦਾ ਲਾਉਂਦੀ ਅੱਡਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਾਗ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਗ ?

Also Watch