Tue, Sep 26, 2023
Whatsapp

Best Yoga for Kidney and Liver Health: ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਇਹ ਯੋਗਾਸਨ

Best Yoga for Kidney and Liver Health: ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Written by  Amritpal Singh -- August 19th 2023 05:40 PM
Best Yoga for Kidney and Liver Health: ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਇਹ ਯੋਗਾਸਨ

Best Yoga for Kidney and Liver Health: ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਇਹ ਯੋਗਾਸਨ

Best Yoga for Kidney and Liver Health: ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੋਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ  

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਾ ਦਾ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਓ।

ਧਨੁਰਾਸਨ : 

ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁੱਕੋ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।

Padangusthasana

ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਹ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੜ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਧਾਓ। ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਆਸਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਓ।

ਨੌਕਾਸਨ 

ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੋ। ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲਓ।

ਮਸਾਜ  

ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਏੜੀ ਉੱਤੇ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੈਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣ।ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ।

ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰੋ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਆਸਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਫਾਈਬਰ ਵਧਾਓ, ਕੈਫੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- PTC NEWS

adv-img

Top News view more...

Latest News view more...