Fri, Jun 9, 2023
Whatsapp

Home Loan; 'ਸਪ੍ਰੈਡ' ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਮ ਲੋਨ EMI

Home Loan: ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written by  Amritpal Singh -- April 10th 2023 06:13 PM
Home Loan;  'ਸਪ੍ਰੈਡ' ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਮ ਲੋਨ EMI

Home Loan; 'ਸਪ੍ਰੈਡ' ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਮ ਲੋਨ EMI

Home Loan: ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ (ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 'ਸਪ੍ਰੇਡ ਰੇਟ' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ (ਹੋਮ ਲੋਨ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਦਰ।


ਤੁਸੀਂ 1.90% ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਪ੍ਰੈਡ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਦਰ 4% 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 5.90% ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2.65% ਦੀ ਸਪ੍ਰੈਡ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.65% ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਉਹ ਨਿਊਨਤਮ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸਪ੍ਰੈਡ ਰੇਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 3.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮੁੜਵਿੱਤੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜਵਿੱਤੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

EMI ਵਧਾਓ: ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ EMI ਵਧਾਓ।

ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟੇਗੀ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪ੍ਰੈਡ ਰੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- PTC NEWS

adv-img

Top News view more...

Latest News view more...