img
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ...