Sat, Dec 9, 2023
Whatsapp

Parenting Tips: ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬੀ

Written by  Jasmeet Singh -- November 21st 2023 02:31 PM
Parenting Tips: ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬੀ

Parenting Tips: ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬੀ

Parenting Tips: ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਔਲਾਦ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਜਨੂੰਨ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


ਗੂਗਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਸੰਦ ਮਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸੌਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੈਟਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ 
ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਸੰਦ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਲਨਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ

ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਲਈ ਟਿਫਿਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੋ।

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ 
ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਸੰਦ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਟਾਪਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

- PTC NEWS

adv-img

Top News view more...

Latest News view more...