img
ਦੇਸ਼ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਜਿਥੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ...