img
Punjab government on Thursday declared May 1, 2021, as a gazetted holiday on the occasion of the 400th Prakash Purab of Sri Guru Teg Bahadur...

img
Punjab government has decided to hold virtual celebrations to kick off the historic 400th Prakash Purab of Sri Guru Teg Bahadur Ji from April 28 amid...

img
ਕਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਨੌਖੀ ਯਾਤਰਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ 'ਟਰਬਨ ਟ੍ਰੈਵਲਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ 61...