img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ...