Sat, Dec 2, 2023
Whatsapp

Post Diwali Detox: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਇਹ ਨੁਸਖੇ, ਕਈ ਮਿਲਣਗੇ ਫਾਇਦੇ

Written by  Aarti -- November 13th 2023 04:10 PM -- Updated: November 13th 2023 04:16 PM
Post Diwali Detox: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਇਹ ਨੁਸਖੇ, ਕਈ ਮਿਲਣਗੇ ਫਾਇਦੇ

Post Diwali Detox: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਇਹ ਨੁਸਖੇ, ਕਈ ਮਿਲਣਗੇ ਫਾਇਦੇ

Post-Diwali Detox: ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ 'ਚ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹਿੰਦੇ ਹਨ।


ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ : 

ਜਰਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇ ਅੰਡੇ, ਚਿਕਨ, ਬੀਨਜ਼, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ : 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਂਗਓਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ : 

ਜਿਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ੀਟ ਮਾਸਕ ਚੁਣੋ : 

ਜਿਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣ ਜੋ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ੀਟ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ :

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘੱਟ ਖਾਓ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ : 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਪੀਓ।

ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ : 

ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿਉਹਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਡਿਸਕਲੇਮਰ : 

ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਲੇਖਕ ਸਚਿਨ ਜ਼ਿੰਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ..

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ajwain Leaves: ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਬਾਓ ਅਜਵਾਈਨ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ

- PTC NEWS

adv-img

Top News view more...

Latest News view more...