ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ