ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ‘ਚ ਡੀ.ਜੇ. ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ