ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ