ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਪੀਜੀਆਈ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ