ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ