‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ’