ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜ਼ਖ਼ਮੀ