ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ