ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਯੂਨੀ. ਟੈਲੇਂਟ ਹੰਟ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ 6.0 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ