Advertisment

ਲੋਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ...

author-image
Amritpal Singh
Updated On
New Update
ਲੋਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ...
Advertisment

Loan Settlement: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਕਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ loan settlement ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Advertisment

loan settlement ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ EMI ਜਾਂ ਲੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Advertisment

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ EMIs ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 50 ਤੋਂ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

credit-score-check credit-score loan-settlement
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment