Fri, Jul 19, 2024
Whatsapp

Taking Antibiotics Without Doctor Advise: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Aarti -- July 03rd 2024 06:12 PM
Taking Antibiotics Without Doctor Advise: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

Taking Antibiotics Without Doctor Advise: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

Side Effects Of Taking Antibiotics Without Doctor Consultation: ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।


ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਓਟੀਸੀ ਯਾਨੀ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:-

  1. ਇਹ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  4. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ : ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Coconut Curd : ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK